Monday, February 3, 2014

ഭൂമിയുടെ നിശബ്ദരായ കാവൽക്കാർ

ഒരു മുഖവുര കൂടാതെ തന്നെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും. എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ പദങ്ങൾ. അതൊരു വിശാലമായ വിഷയം ആയതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അതിന്റെ ഓരംപറ്റി കിടക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സംഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കട്ടെ!.


   നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമി സമുദ്രങ്ങളാൽ വലയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നു. നീലനിറവും നുരഞ്ഞുപൊങ്ങുന്ന തിരകളും എന്നും ആവേശം തന്നെ. എന്നാൽ അവക്കുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ലോകം കാക്കുന്ന ചെറിയ ജീവകണങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത്?  തികച്ചും അവഗണന നേരിടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ജലാശയങ്ങളിലെ നമ്മുടെ പാവം സൂക്ഷ്മജീവികൾ (micro-organisms). Anton van Leeuwenhoek എന്ന Dutch വ്യാപാരി ആണ് 1716 ഇൽ ആദ്യമായി ഇവയെ കണ്ടുപിടിച്ചത്.  Galileo കണ്ടുപിടിച്ച microscope ഒരൽപം രൂപഭേദം വരുത്തി തന്റെ തുണികളുടെ ഗുണനിലവാരം നോക്കവേ ആണ് അദ്ദേഹം  ആദ്യമായി ഒരു തുള്ളി പുഴവെള്ളത്തെ തന്നെ ഉപകരണത്തിലൂടെ നോക്കിയത്. അങ്ങനെ താൻ അറിയാതെ തന്നെ ലോക സൂക്ഷ്മജീവിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായി മാറി. ഇത് വലിയൊരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നു. അന്നുവരെ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കപെട്ട ഒരു പുതിയ ലോകത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കാഴ്ച. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്‌ (ചിത്രം.1) 1 മില്ലിലിറ്റർ കടൽവെള്ളത്തിന്റെ ചിത്രകാരന്റെ ഭാവനയാണ്. എത്ര മനോഹരമായാണ് ഇത്രയും സങ്കീർണമായ  സൂക്ഷ്മലൊകത്തെ ഈ ചിത്രം വരച്ചുകാട്ടിയിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രം.1
   
ഇവയിൽ phytoplankton ആണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ oxygen, carbon, nitrogen എന്ന് തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങളുടെ സന്തുലനാവസ്ഥ നിലതിർത്തുന്നതിൽ പ്രധാനപങ്കുവഹിക്കുന്നത്. ഇവ അന്നജം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി നടത്തുന്ന പ്രകാശസംശ്ലെഷണം ആണ് അന്തരീഷ്ത്തിലെ CO2 നിലയെ ഒരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്‌. ഈ പ്രവര്ത്തനം CO2 നെ nutrientsന്റെ  (nitrate, ammonium, and urea) സഹായത്തോടെ organic സംയുക്തങ്ങൾ ആക്കി കടലിൽ ശേഖരിക്കുന്നു. ഈ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ ആണ് കടലിലെ ജീവൻറെ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങൾ ആയ protein ഉകളും അമിനോആസിഡുകളും. ഇവയെ ഭക്ഷിക്കുന്ന zooplanktons ഒന്നാംഘട്ടഉപഭോക്താക്കളും, പിന്നീട് അവയെ ഇരയാക്കുന്ന ചെറിയ മീനുകളും വലിയ മീനുകളും മറ്റു സുന്ദരന്മാരായ ജീവജാലങ്ങളും. വളരെ മനോഹരമായ ഭക്ഷ്യമാല. ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതാതു തോതുകളിൽ നടക്കുമ്പോളാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി സുരക്ഷിതയാവുന്നതു. അമൃതും അധികമായാൽ വിഷം എന്നല്ലേ.!! സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളിൽ nutrientsന്റെ കുറവുമൂലം  പ്രകാശസംശ്ലെഷണത്തിന്റെ തോത് കുറവാണ് കാണപ്പെടുക. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അവന്റെ അത്യാഗ്രഹത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടാൻ കണ്ടുപിടിച്ച രാസവളങ്ങൾ, തീരദേശഅധിനിവാസം, കായൽ അധിഷ്ടിത മീൻകൃഷി എന്നിങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത പ്രവർത്തങ്ങൾ ഈ ജലാശയങ്ങളിലെ ജീവരാസപ്രവര്ത്തനങ്ങളെ വിപരീതമായി ബാധിക്കുന്നു. ഏറിയ രാസവസ്തുകളുടെയും nutrients ന്റെയും നില (Eutrophication)  ജൈവാധിക്യതിലെക്കു നയിക്കുന്നു. ഇവ ജലാശയങ്ങളിലെ oxygen നില കുറക്കുകയും മത്സ്യങ്ങൾ അടക്കം ജീവജാലങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

   ഇവിടെ ഓർഗാനിക് പിണ്ഡം oxygen നുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും അവ കൂടുതലായി Green House Gases ആയ CO2, CH4, N2O എന്നിവ release  ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആഗോളതാപനത്തിനു കൂടുതൽ വഴിയൊരുക്കുന്നു. ഇവയോടൊപ്പം വിഷസൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ( Harmful Algal Blooms) മറ്റു ജീവജാലങ്ങളുടെ വര്ധിച്ച മരണത്തിനു കാരണമാകുന്നു. ഇനി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം.2 നോക്കുക. ഈ കാണുന്ന പച്ചപ്പ്‌ സാധാരണക്കാരന്റെ ഭാഷയിൽ പൂപ്പൽ, അല്ലെ? എന്നാൽ ഈ "പൂപ്പലുകൾ" കൊടുംവിഷമുള്ള Mycrocystis സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ആണ്.  ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ Matilda Bay ഇൽ 2000 മനുഷ്യന്റെ മാത്രം ഇടപെടലുകൾ  കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടായ വിപത്ത് ആണ്. ചിത്രം.3  ഇൽ കാണുന്നത്  "മനുഷ്യപൂപലുകളുടെ" രക്തസാക്ഷി. 

ചിത്രം. 2                                                  ചിത്രം. 3
കൊടിക്കണക്കിനോളം കൊല്ലങ്ങൾ ചൂടിന്റെയും മഞ്ഞിന്റെയും മാറിമറിഞ്ഞുള്ള അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾക്കു ശേഷമാണു നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ജീവയോഗ്യമായ  ഹരിതഭൂമി നമ്മുക്ക് സ്വന്തമായത്. രൂപീകരണത്തിൽ എവിടെയും മനുഷ്യന്റെ ഒരു പങ്കും  ഇല്ല. എന്നാൽ ഇത്രയും സമ്പൂർണമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ശിഥിലീകരണത്തിനു നമ്മൾ ഒരുപാട് രീതികളിൽ കാരണങ്ങളാണ്. അവ ഏതെന്നു തിരിച്ചറിയേണ്ടതും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അവയെ തുടച്ചുനീക്കി ഭൂമിയുടെ സുരക്ഷ നിലനിർത്തേണ്ടതും നമ്മുടെ കടമയാണ്.

“The earth does not belong to us. We belong to the earth.”-Chief Seattle


കടപ്പാട്:  പരിസ്ഥിതിപഠനത്തിനു വെളിച്ചം പകര്ന്ന എല്ലാ ഗവേഷകര്ക്കും.

ഭവ്യ
ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥി 
ഭൌമ ശാസ്ത്ര വിഭാഗം 
ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി 
അഹമ്മദാബാദ് 

No comments:

Post a Comment